An Spailpín Fánach | PoetryTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Spailpín Fánach

     

Cuimsíonn an ceacht seo:

– Léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafarach an dáin
– Aithris ar an dán (trí chanúint)
– Cleachtaí tuisceana
– Eolas maidir le cúlra an fhile