Skip to main content
Menu

Club na mBan

     

Mná an CLG – cnámhdroma agus croí an chlub

‘Sé An Cumann Lúthchleas Gael an eagraíocht deonach spóirt is mó ar domhain. Le thart ar 1.2 milliún ball agus ról lárnach i sráidbhailte, bailte agus cathracha timpeall na tíre, tá an CLG ag fás agus ag forbairt bliain i ndiaidh bliana. Maraon le h-aon eagraíocht, tá géar gá le tacaíocht agus le páirtíocht ón bpobal iomlán.

Cuirfidh muid spotsolas ar na mná a chaitheann a saolta ar thaobhlínte agus ar pháirceanna timpeall na tíre; na máithreacha a chaitheann a dtráthnónta ag tiomáint ó chluiche go cluiche, na baill a bhíonn ar choistí éagsiúla, na mná a dhéanann ceapairí gach seachtain agus na himreoirí a íobraíonn gach rud dá spórt. Sa sraith seo rachfar níos faide ná an pháirc imeartha, na seomraí gléasta agus an clubtheach chun iniúchadh a dhéanamh ar shaol na mban sa lá atá inniu ann.

Iar-Imreoir Idir-Chondae

Is iar-imreoir peile agus camógaíochta idir-chondae í Alma Kavanagh atá ar tí 40 bliain a bhaint amach. Tá sí mar chuid lárnach dá club ‘Naomh Adhamhnáin’ i Leitir Ceannainn – eagraíonn sí Bingo sa chlubtheach ar an Domhnach, cabhríonn sí leis an siopa agus an geata ag cluichí agus cuireann sí imeachtaí ar siúl le h-airgid a bhailiú don club. I mbliana tá Alma í féin ar ais ag traenáil ach an uair seo tá sí á dhéanamh di féin. ‘Téann meáchan ort agus tá sé iontach deacair é a chailliúnt arís’. Ag cothromú a post mar phríomhoide, a ról in a club agus a saol mar bhean chéile, tá Alma ag tabhairt faoin dúshlán is mó dá saol.

Obair Dheonach

Lóistíocht portaloo, fógraí sábháilteachta, cúlchnaip mhionairgid, árachas, lóistín na foirne; tá liosta mór millteach ag Michelle Ní Mhurchú, rúnaí Chumann Naomh Abán. I mbliana tá an club ag tabhairt faoi Chomórtas Peile na Gaeltachta a reáchtáil i mBaile Bhúirne, Co. Chorcaí. Chomh maith le bheith gafa le h-ollmhúcháin an chomórtais, tá Michelle, a cara Ruth agus a bhfoireann peile ag traenáil go dian do chluichí na mban an chomórtais. Le linn na deireadh seachtaine léirítear an obair dheonach a bhaineann leis an CLG chomh maith leis an spiorad pobail agus an mórtas cine ‘is ceantair a bhaineann leis.

Lúthchleasaithe

Caitheann muid súil ar thuras na mban go Páirc an Chrócaigh tríd scéalta Rena Buckley (foireann shinsear Chorcaí) agus Sinéad Finnegan (foireann shinsear Átha Cliath) a leanúint. Ó 2005 tá 16 bonn óir buaite ag Rena Buckley ó thaobh peile agus camógaíochta de. Agus iad ag druidim i dtreo Chluiche Ceannais Peile na mBan 2016 tá sise agus foireann Chorcaí ag súil le dhá cheann eile. Cosúil le Rena is imreoir idir-chontae é Sinéad Finnegan atá ag cur a croí agus a h-anam isteach ina cuid ullmhúcháin don chraobhchomórtas. I gcodarsnacht le Rena agus foireann Chorcaí, níl cluiche ceannais na hÉireann buaite ag Sinéad … go fóill. Cén chuma atá ar shaol na lúthchleasaithe gnóthacha seo? Conas is féidir leo a saolta oibre agus spórt a cothromú?

Cumann Lúthchleas Gael

Tríd scéalta eisceachtúla na mban seo caithfear súil ar scéal uilíoch na mban sa lá atá inniu ann; scéal na máthar, scéal na mná óga, ról na haoise i saol na mban, ról agus íomhá na mban i saol an phobail agus deacrachtaí cothromaíocht ‘is oibre. Sa sraith seo buailfear le mná ó Chorcaigh go Tír Chonaill, ó Bhaile Átha Cliath go Gaillimh – iad go léir éagsúil óna chéile ach le rud amháin dá gceangailt le chéile – an Cumann Lúthchleas Gael.

Físeáin ar Fáil