Léirmheas Leabhar | Clár Léirmheas Leabhair | Leabhair Gaeilge | TG4 Skip to main content
Menu

Léirmheas Leabhar

     

Léirmheas Leabhar

Sraith míosúil litríochta agus léirmheastóireachta é Léirmheas Leabhar, á cur i láthair ag Tristan Rosenstock. Cuirfear béim ar shaothar nua-fhoilsithe na Gaeilge agus tabharfar léargas ar shaol na foilsitheoireachta agus ar imeachtaí leabhar do léitheoirí idir óg agus sean.
 


Leabhair Clár 6

 

Cúrsaí Staire

Cúrsaí Staire
le Vincent Morley
Goilsithe ag: Coiscéim
Praghas: €10
Neamh-fhicean
 
Is é atá sa leabhar seo ná cnuasach aistí ar an stair, ar staraithe, agus ar scríobh na staire. Ar na húdair a bhfuil saothaoir leo faoi chaibidil ann tá leithéidí Bric Hobsbawm, Jurgen Habernan, Daniel Corkery, Fernand Braudel agus Pierre Nora.
www.coisceim.ie
 

Boscadán

An Boscadán
le Áine Ní Ghlinn
Foilsithe ag: Cois Life
Praghas: €8
Aoisghrúpa: 8-10 mbliana d’aois
 
Tá róbó cairtchláir á chruthú ag Aoife, agus níl uaithi ach píosa spraoi. Nuair a thagann an róbó chun beatha, tosaíonn an spraoi i gceart! Tá Boscadán an-mhaith ag baint rudaí as a chéile agus á gcur i gceart arís. Geallann sé do thuismitheoirí Aoife go ndeiseoidh sé a bhfuil briste sa teach. Ach an é sin an méid a dhéanfaidh sé?
www.coislife.ie
 

Gáire in Éag

Gáire in Éag
le Seán Ó Muireagáin
Foilsithe ag: Éabhlóid
Praghas: €14
Gearrscéalta
 
Cnuasach gearrscéalta le Seán Ó Muireagáin. Scéalta corraitheacha suite i dtréimhse na dTrioblóidí in Éirinn. Sleamhnaigh isteach i saol fealltach an spíodóra, saol céasta an iarshaighdiúra agus saol fuarchúiseach an dúnmharfóra sna scéalta neamhbhalbha seo a saoirsíodh as inneoin bhrúidiúil an bhuailte, Béal Feirste i rith na dTrioblóidí. Ceithre ghearrscéal a thugann léargas daonna ar shaol na cathrach le linn na coimhlinte mar aon le húrscéilín fiscean coireachta.
www.eabhloid.com
 


Leabhair Clár 5

Ráth Chairn: An Talamh Bán / The Promised Land
le Matt Nolan
Foilsithe ag Comharchumann Ráth Chairn (2018)
Clúdach bog: €20
Nóta ó Phádraic Mac Donncha ó réamhfhocal ‘Ráth Chairn: An Talamh Bán’
Tá stair Ráth Chairn lán de scéalta agus de charachtair iontacha agus mar sin tá mé thar a bheith sásta an leabhar seo a fheiceáil i gcló. Déanann pictiúir agus focail an leabhair cur síos ar an stair sin agus mar sin tugann siad blaiseadh de na scéalta agus na pearsantachtaí sin don léitheoir.
Nóta ón údar Matt Nolan, tógtha ó réamhrá an leabhair…
Níorbh í aidhm an leabhair seo stair chuimsitheach de Ghaeltachtaí na Mí a chur ar fáil, ná de dhaoine áirithe as Ráth Chairn nó as Baile Ghib ach oiread. Níl ann ach pictiúir de dhaoine, d’áiteanna agus d’ócáidí a thóg mé le mo cheamara pé áit a raibh mé.
Is leabhar dátheangach é seo agus é i nGaeilge agus i mBéarla.
www.cic.ie
 

Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh: Ceannródaí
le Celia de Fréine
Foilsithe ag LeabhairCOMHAR (2018)
Clúdach bog: €15
 
Tá clú ar Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh as an chéad Ghaelscoil ó laethanta na scoileanna scairte, Scoil Bhríde, a chomhbhunú in 1917, ach ba mhó fós an t-éacht é don bhean seo nárbh eol di an Ghaeilge a bheith ann le linn a hóige. Sa bheathaisnéis seo déanann Celia de Fréine an bhean iomráiteach, fhísiúil, mhisniúil seo a bheochan le daonnacht agus le dúthracht taighde. Cíortar na gnéithe éagsúla dá saol, óna cúlra teaghlaigh neamhghnách is a hóige sa bhFrainc, go dtí a haistriú go hÉireann i ndiaidh báis a hathar, an pháirt ghníomhach a ghlac sí in Éirí Amach na Cásca agus a cuid oibre ceannródaíche ar feadh a saoil ar son an oideachais lán-Ghaelaigh.
www.comhar.ie
 

Súil
le Eithne Ní Ghallchobhair
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht
Clúdach bog: €10
 
Sa chnuasach gearrscéalta seo, amharcann an t-údar ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag an iolar fíréan agus é ag iarraidh a theacht i dtír ar shléibhte Thír Chonaill, an ghráinneog fhéir agus é ag treabhadh leis ó thús earraigh go deireadh fómhair, an teifeach mná ar thóir na saoirseachta, agus an mháthair úr iarbhreithe agus í ar thóir an tsonais. Tá an leabhar seo scríofa go réidh rithimeach agus tá blas na scéalaíochta le sonrú ó thús go deireadh. Leabhar é seo don tsúil agus don chluas.
www.cic.ie
 

Léirmheas na nÓg

Bertie Brocach: Puiteach
le Alan MacDonald
Maisithe ag David Roberts
Leagan Gaeilge le Marion Ní Shúilleabháin
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht
Clúdach bog: €8
Feiliúnach don aoisghrúpa: 8 – 11 bl. d’aois.
 
Seo é Bertie Brocach, an buachaill is brocaí, is bréine agus is barrúla dár casadh ariamh ort. Cuirfidh sé alltacht ort. Cuirfidh sé déistean ort. Cuirfidh sé fonn múisce ort, b’fhéidir. Ach más maith leat mísc agus más breá leat brocamas, agus más dánaíocht agus diabhlaíocht is deise leat ar domhan, suigh síos go socair agus bain sásamh agus sonas as.
Tá trí leabhar ón tsraith ‘Dirty Bertie’ le Alan MacDonald agus maisithe ag David Roberts, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht agus aistrithe go Gaeilge ag Marion Ní Shúilleabháin. Beidh dhá leabhar eile sa tsraith ‘Bertie Brocach’ ar fáil in 2019 agus iad aistrithe go Gaeilge ag Gormfhlaith Ní Thuairisg.
Seachain! Tá an baol ann go dtolgfá féin cuid de dhrochnósanna déisteanacha Bhertie Brocach! Tá trí scéilín dhána i ngach leabhar a chuirfeas idir gháire agus ghliondar ort faoi ghalamaisíocht agus faoi ghallivantáil leaidín beag lofa.
www.cic.ie
 


 

Leabhair Clár 4

Ó Bhéarla go Gaeilge
le Antain Mac Lochlainn
Foilsithe ag Cois Life
Clúdach bog: €18.00
Treoirleabhar aistriúcháin is ea Ó Bhéarla go Gaeilge a dhéanann an léitheoir a threorú céim ar chéim tríd an phróiseas aistriúcháin, ó leibhéal an fhocail go leibhéal na habairte.
Cuirtear an léitheoir i ngleic leis na dúshláin is minice a thagann aníos san obair agus tugtar léargas ar na straitéisí a úsáideann aistritheoirí gairmiúla le fadhbanna a réiteach. Tá a lán cleachtaí i ngach aonad ar ghnéithe den chiall, den chomhréir agus den stíl.
Is féidir an leabhar seo a úsáid i gcomhair staidéar príobháideach agus ar chúrsaí oiliúna.
https://www.coislife.ie/product/o-bhearla-go-gaeilge/
 

Tabhair Aire Duit Féin
le Ann-Marie Ireland i gcomhar le Fionnuala Cloke
Maisithe ag Olivia Golden
Foilsithe ag Cois Life
Clúdach bog: €12.00
Cad is aireachas ann? Bhuel, tá sé tábhachtach stopadh i rith an lae, sos a ghlacadh agus anáil a tharraingt. Is deis é sin dúinn a bheith ciúin agus díriú ar a bhfuil timpeall orainn chomh maith lena bhfuil ar siúl inár gcorp agus inár n-intinn a thabhairt faoi deara. Tugaimid ‘aireachas’ nó ‘machnamh’ air sin.
Treoirleabhar is ea Tabhair aire duit féin ina gcuirtear cleachtais aireachais, machnaimh shamhlúcháin agus acmhainní folláine ar fáil do chúramóirí na n-óg.
Tá neart machnamh agus cleachtas aireachais simplí sa leabhar seo a oireann do pháiste aonair nó do ghrúpa páistí.
https://www.coislife.ie/product/tabhair-aire-duit-fein/
 
 


 

Leabhair Clár 3

Liosta Leabhar don Nollaig:

Tuatha Dé Danainn
le Diarmuid Johnson
Foilsithe ag Leabhar Breac, BUAITEOIR Gradam Love Leabhar Gaeilge / An Post Irish Book Awards 2018.
Athinsint bhreá bhríomhar atá sa leabhar seo ar theacht Thuatha Dé Danann, scéal a bhaineann le dúchas na nGael agus le flaitheas na hÉireann.
Scéal flaithiúnais, scéal dúchais, scéal ársa agus scéal nua — sin é atá i scéal na n-eachtraí faoi mar atá inseacht agus aithris orthu sa leabhar beag eipiciúil seo. Cé mar a baineadh an ghéag de Nuadha, cérbh é Lugh Lámhfhada, cén tairngreacht do Bhalar na Súile Nimhe, agus cén bhandáil a bhí ag an Daghda cois Éirne?
http://leabharbreac.com/en/products.html/tuatha-de-danann
 

Dialann mo Mháthar
le Pádraic Breathnach
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, bhí sé ar Ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin, 2018
Mídhílseacht phósta atá mar ábhar san úrscéal seo. Lánúin óg, Péarla is Sylvester. Ach gur trí shúile na hiníne, Éabha, a insítear an scéal, bunaithe ar dhialann de chuid a máthar a dtángthas uirthi i lota an tí.
http://www.cic.ie/books/published-books/dialann-mo-mhathar
 

Calling Cards – Ten Younger Irish Poets
in eagar ag Peter Fallon agus Aifric Mac Aodha
Foilsithe ag Gallery Press / Poetry Ireland
Cnuasach dátheangach agus saothar le deichniúr filí óga comhaimseartha ann.
https://www.gallerypress.com/new-titles-2018/#!/Calling-Cards-Ten-Younger-Irish-Poets/p/117489974/category=27064025
 

Oilithreach Pinn
le Liam Ó Muirthile
Foilsithe ag Cois Life, BUAITEOIR Ghradam Uí Shúilleabháin, 2018.
Shiúil Liam Ó Muirthile an Camino Francés as a chéile ó Saint-Jean-Pied-de-Port go Santiago de Compostela i bhfómhar na bliana 2015. Leis féin a bhí sé agus a phaca ar a dhroim, ag fanacht sna tithe aíochta oilithreachta ar a thuras 770 km.
Breacann sé an tírdhreach dúinn agus tráchtann sé ar na daoine a casadh air.
Caitheann grianghraif Moira Sweeney loinnir ealaíonta ar chonair na n-oilithreach.
https://www.coislife.ie/product/oilithreach-pinn/
 

Lámh, Lámh Eile
le Alan Titley
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, ar ghearrliosta Ghradam Love Leabhar Gaeilge / An Post Irish Book Awards.
Úrscéal cruabhruite bleachtaireachta. Baineann le hÉirinn na linne, go deimhin ní hea amháin le tír na hÉireann ach le hoileán na hÉireann féin. Ní tharlaíonn aon eachtra ar na hoileáin taobh amuigh den chósta ach tá eachtraí anseo atá suite i mBaile Átha Cliath, i mBéal Feirste, i gCill Chainnigh, i gContae na Mí, i gCorcaigh, i nGaillimh, i nDoire Cholm Cille agus in áiteanna eile idir eatarthu.
http://www.cic.ie/books/published-books/lamh-lamh-eile
 
 

Léirmheas:

Makaronik
le Dave Duggan
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht
Úrscéal suite i bhfo-ionad sonraí, i nDoire, ar imeall na hImpireachta, sa bhliain 2584. Na rudaí is tábhachtaí san Impireacht ná dualgas agus dílseacht. Níl an focal “rogha” san Empirish, teanga na hImpireachta. Tagann Diarmuid and Gráinne, oifigigh mheánchéime de chuid na hImpireachta, leis an fho-ionad a dhruidim agus an t-oifigeach bunchéime, Makaronik, a thabhairt ar ais go dtí an Lár leo. Sin an dualgas s’acu. Níl aon rogha acu. Ach diúltaíonn Makaronik dul leo. An bhfuil an rogha aici?
https://www.cic.ie/books/published-books/makaronik
 
 

Clinic Leabhar do Pháistí:

Bliain na nAmhrán
Scríofa ag: Tadhg Mac Dhonnagáin & John Ryan
Amhránaithe: Caitlín Ní Chualáin /Gasúir Cois Fharraige/ Scoil Sailearna
Maisithe ag: Tarsila Krüse, Jennifer Farley, Christina O Donovan and Brian Fitzgerald.
Foilsithe ag Futa Fata, BUAITEOIR Gradam Réics Carló 2018
Leabhar agus CD. Amhráin agus Rannta faoi cheithre shéasúr na bliana. Leabhar agus Dlúthdhiosca nua d’amhráin spraoiúla faoi na séasúir. Amhráin spraíúla do pháistí atá ar an albam seo.
http://www.futafata.ie/Bliain-na-nAmhran-Tadhg-Mac-Dhonnagain
 

SEACHAIN!
Foilsithe ag Futa Fata
Sraith leabhar foilsithe ag Futa Fata ina mbreathnaítear ar eachtraí móra ón stair ar bhealach atá siamsúil agus spraíúil ach a chuireann eolas maith ar fáil freisin.
http://www.futafata.ie/Seachain-Stair-History?search=seachain
 

Greim na Vaimpíre
le Orna Ní Choileán
Leabhar ón tsraith ‘Ailfí agus an Vaimpír’ le Orna Ní Choileáin atá feiliúnach do léitheoirí idir 10 agus 13 bliain d’aois.
Caitheann Marius, an vaimpír, a shaol ar a sháimhín só fad is atá a sháith rollóga figí aige. In ainneoin iarrachtaí a chara Ailfí, is beag suim a chuireann Marius i gcúrsaí an tsaoil mórthimpeall air go dtí go dtugann sé faoi deara cailín atá pas beag cosúil leis féin. Éiríonn an vaimpír níos dána agus é ag iarraidh a chuid buanna buacacha vaimpíreacha a léiriú di.
https://www.coislife.ie/product/greim-na-vaimpire/
 

Thar an Trasnáin
le Áine Ní Ghlinn
Maisithe ag Paul Bolger
Cluiche peile ag rang a sé. Buachaillí in aghaidh cailíní. Deir na múinteoirí nach bhfuil ann ach spraoi! Dar le hEoghan, áfach, tá i bhfad níos mó ná sin i gceist! Bród! Onóir! Stádas na mbuachaillí!
https://www.obrien.ie/thar-an-trasnan
 

Na Cailleacha
le Roald Dahl
Aistrithe go Gaeilge ag Niamh Ní Argáin
Foilsithe ag Leabhar Breac
Is fuath le cailleacha páistí. Faigheann cailleacha boladh cacanna madra ar pháistí. Agus anois tá an Ard-Chailleach Mhór ag ullmhú le deireadh a chur le gach uile pháiste sa tír — an féidir stop a chur leis ana cailleacha? Insíonn úrscéal Roald Dahl scéal an bhuachalla seo agus a mhamó ón Ioruaidh agus iad ag tabhairt aghaidh ar na cailleacha gránna!
https://www.leabharbreac.com/ga/products.html/na-cailleacha
 

An Nollaig Thuas
Le Aoife Ní Dhufaigh
Foilsithe ag Leabhar Breac
Is sióg óg í Luisne atá ina cónaí faoi Lios Lurgain i nDomhan na Sí. Agus í ag foghlaim faoi shaol na sí agus faoi dhomhan na ndaoine, tarlaíonn go leor eachtraí di féin agus dá cairde.
Tá cuireadh faighte ag Luisne agus Deirdre an Nollaig a chaitheamh i measc na nDaoine sa Domhan Thuas. ‘Ná bainigí úsáid as na Cleasa Sí anseo,’ arsa Aintín Gormlaith leo. ‘Ní mian linn aird a tharraingt orainn féin!’ Ach nuair a thosaíonn cailíní na comharsan ag tromaíocht ar an mbeirt, bíonn an- fhonn orthu ceacht a mhúineadh dóibh!
https://www.leabharbreac.com/ga/products.html/an-nollaig-thuas
 

Bertie Brocach
le Alan MacDonald
Maisithe ag David Roberts
Aistrithe go Gaeilge ag Marion Ní Shúilleabháin
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht
Seo é Bertie Brocach, an buachaill is brocaí, is bréine agus is barrúla dár casadh ariamh ort. Cuirfidh sé alltacht ort. Cuirfidh sé déistean ort. Cuirfidh sé fonn múisce ort, b’fhéidir. Ach más maith leat mísc agus más breá leat brocamas, agus más dánaíocht agus diabhlaíocht is deise leat ar domhan, suigh síos go socair agus bain sásamh agus sonas as.
Tá trí leabhar ón tsraith ‘Dirty Bertie’ le Alan MacDonald agus maisithe ag David Roberts, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht agus aistrithe go Gaeilge ag Marion Ní Shúilleabháin. Is iad na teidil atá ar fáil sa tsraith ná Bertie Brocach: Bréantas, Bertie Brocach: Puiteach agus Bertie Brocach: Pian!
https://www.cic.ie/books/published-books/bertie-brocach-puiteach
 


 

Leabhair Clár 2

Taithí Oibre
le Jo O’Donoghue
Foilsithe ag Cois Life, 2018, €10
Ciara. Eoin. Jeaic. Triúr sna déaga a bhfuil deiseanna móra rompu sa saol. Agus taithí oibre na hidirbhliana á láimhseáil acu, faigheann siad blaiseadh ar ghairmeacha éagsúla beatha: cleachtadh bríomhar na hamhránaíochta, cóiriú agus comhrá an ghruagaire, agus an saol ar luas lasrach i Nua-Eabhrac. Nochtann fadhbanna teaghlaigh, caidrimh rómánsúla, taisteal, agus nádúr an duine le linn na tréimhse seo, coicís lán de scóip agus de scléip. Freagraíonn siad don taithí oibre ar a slí féin ach ní dhéanfaidh siad dearmad uirthi go deo.
https://www.coislife.ie/product/taithi-oibre/
 

An Chuid Eile Díom Féin, Aistí le Máirtín Ó Direáin
In eagar ag Síobhra Aiken
Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, 2018, €15
Cé gur mar fhile is fearr aithne ar an Árannach Máirtín Ó Direáin (1918 – 1988), chleacht sé prós chomh maith i gcaitheamh a shaoil, altanna a bhformhór, a foilsíodh in irisí agus nuachtáin mar An Stoc, Ar Aghaidh, Scéala Éireann, Feasta agus araile. Tá éagsúlacht mhór ábhar sa gcnuasach seo: an saol in Árainn agus an file ina ghasúr, cúrsaí litríochta, saol na cathrach le hais saol na tuaithe chomh maith le blúiríní beaga cumadóireachta. Tá rannóg grianghraf sa leabhar chomh maith a bhí le feiceáil sa taispeántas Máirtín Ó Direáin Fathach File / Reluctant Modernist 1918-1988, a chuir an t-eagarthóir, Síobhra Aiken, i dtoll a chéile anuraidh.
http://www.cic.ie/books/published-books/an-chuid-eile-diom-fein-aisti-le-mairtin-o-direain-1
 

I dTír Strainséartha
le Liam Mac Cóil
Foilsithe ag Leabhar Breac, €15
An dara leabhar sa tsraith ‘Lúcás Ó Briain’ (An Litir). In Éirinn, Earrach na bliana 1612, tugtar litir thábhachtach do Lúcás Ó Briain le breith faoi rún chun na Róimhe agus le leagan i láimh Aodha Mhóir Uí Néill, Iarla Thír Eoghain. Tá Ó Néill agus na taoisigh Ghaelacha sa Róimh ag iarraidh airm ar Rí na Spáinne le filleadh ar Éirinn agus le cumhacht Shasana sa tír a bhriseadh. Cuireann Lúcás chun farraige agus feallmharfóir rua an namhad, an Sionnach tiomanta díocasach, ar a thóir.
https://www.leabharbreac.com/ga/products.html/i-dtir-strainseartha
 
 


 

Leabhair Clár 1

Camino de Santiago: Dánta, Poems, Poemas
le Liam Ó Muirthile
Foilsithe ag Cois Life, Filíocht, €10
https://www.coislife.ie/product/camino-de-santiago/
 
 
 
 

LÉIRMHEAS NA N-ÓG

Bláithín ar an bPota & Oisín ar an bPota
Bairbre Ní Chuanaigh a scríobh
Sheena Dempsey a mhaisigh
Pictiúrleabhar don aoisghrúpa 2 – 4 bl. d’aois
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/paisti-oga-4-12-bhliain/
 


 

Foilsitheoirí Leabhar Gaeilge. Brú ar an nasc thíos:

Físeáin ar Fáil