TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2019

Sprioc Cine4 – 12ú Lúnasa Sprioc TG4 don ILBF – 2ú Lúnasa Sprioc ILBF – 27ú Meán Fómhar, 2019
Sprioc Sraith Drámaíochta do Dhaoine Óga – 16ú Lúnasa Sprioc TG4 don BAI – 20ú Meán Fómhar Sprioc BAI – 7ú Samhain, 2019

 


Dreasachtaí Comhfhorbartha Éireann-Cheanada 2019

Fáilteoidh TG4 roimh thograí i leith tionscadail chlosamhairc a mbeimid ábalta tacú leo faoi Dhreasacht Comhfhorbartha Éireann-Cheanada agus faoi Dhreasacht Comhfhorbartha Thuaisceart Éireann-Cheanada BAI/CMF a bheidh ar siúl go luath.
Tá súil againn léiritheoirí a spreagadh chun tabhairt faoi thionscadail chruthaitheacha, nua agus uaillmhianacha a fhorbairt i gcomhar agus a léiriú i gcomhar ina dhiaidh sin. Is tógraí iad seo a mbeidh tóir ag lucht féachana idirnáisiúnta orthu chomh maith le dul i bhfeidhm ar lucht féachana náisiúnta le linn sceideal príomhama TG4.
Beidh TG4 sásta litreacha tacaíochta a chur ar fáil ag céim an iarratais do thionscadail a bhraithimid atá oiriúnach faoi na scéimeanna agus dár riachtanais clár agus lucht féachana féin. Ba chóir aighneachtaí i dtaobh smaointe agus lón físe a dhéanamh in aon cháipéis pdf amháin go leictreonach ar ardán ríomhchoimisiúnaithe TG4 chomh maith leis na buiséid forbartha a bheith in aon cháipéis excel amháin.

5pm Dé Luain an 19 Lúnasa 2019 an dáta deiridh a nglacfaidh TG4 le hiarratais. An 19 Meán Fómhair 2019 an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh ar Dhreasacht Comhfhorbartha an BAI/CMF agus is an 22 Deireadh Fómhair 2019 an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh ar Dhreasacht Comhfhorbartha Scáileán Thuaisceart Éireann/CMF.
www.bai.ie/en/broadcasting/funding-development-3/
www.northernirelandscreen.co.uk/funding/canada-northern-ireland-co-development-fund/
Déan teagmháil le Laura Ní Cheallaigh chun tuilleadh eolais a fháil faoin nglao seo de chuid TG4:
Laura.Ni.Cheallaigh@tg4.ie / 01 4763030


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.