Ceacht: Bádóireacht | BádóireachtAn Teastas SóisearachTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Bádóireacht

Scéalaíocht

Trascríbhinn

Abair, ’sén rud is mó a bhí ó iascairí ná… theastaigh uathu nuair a bheidís ar an bhfarraige, go ritheadh gach aon ní i gceart dóibh.

Tá rud ná déantar de ghnáth anso timpeall: Ní chuirfidh tú do bhád ar an bhfarraige Dé hAoine.

Ná ní rachadh tú a’ déanamh aon obair athchóireach ar bhád Dé hAoine – fanann tú go dtí an Satharn.

Tá sé sin ar fuid an chósta ar fad – ní maith le hiascairí Dé hAoine, aon rud a dhéanamh le báid Dé hAoine.

Ní raibh aon chead agat, sna báid, an mhuc a tharraic anuas istigh sna báid, ná feoil mhuice a bheith agat sa bhád.

Bhí sé sin, abair… rud fíor-chontúr, gheofá clabhta baithise nó chuirfí abhaile tú.

Ach bhí na máirnéalaigh ansan, iadsan a bhí a’ dul ar na farraigí, bhíodh, bhíodh, am, tattoos acusan de mhuc agus den gcirc.

Sin iad is mó a bhíodh acu. Agus bhídís anso ar na guaillí acu. Agus déarfaidís gurb iad an t-aon dá ainmhí ná raibh aon snámh acu.

Agus dá mbeidís ar bhád go gcífeadh Dia na Glóire iad, agus déarfadh sé:

“Ní fhéadfaidh mé ligean den mhuic ná den gcearc bá, so, sábhálfaidh mé iad.”

Ach ’sé an duine a bheadh sé a’ shábháilt. So shábhálfadh sé iad.

’Sí an fharraige an máistir. Ní féidir máistreacht a dhéanamh ar an fharraige. Míníonn sí agus múineann sí do gach aon duine a théann amach uirthi.

Déanfaidh sí an duine ciúin díot ina dheireadh thiar.

Gluais

bheidís = bhíodh siad/bhídís, rud ná déantar = rud nach ndéantar, anso = anseo, ar fuid = ar fud, a tharraic = a tharraingt, fíor-chontúr = fíor-chontúirteach, den gcirc = den chearc, ná raibh = nach raibh, a’ sábháilt = ag sábháil

Réamhobair

Anailís Ghinearálta

Roghnaigh an focal is fearr thíos le cur síos a dhéanamh ar an nós a phléitear sa bhfíseán:

  • Traidisiún
  • Piseoga
  • Tuairimí
  • Seanfhocail
  • Béasaí
  • Droch-chleachtas

Cén fáth ar roghnaigh tú an focal sin? An féidir leat cuimhneamh ar shamplaí eile?

Cén fáth ar roghnaigh tú an focal sin? An féidir leat cuimhneamh ar shamplaí eile?

Grinn-anailís

  • Cad nach ndéanann iascairí Dé hAoine? (Dhá rud)
  • Cad nach bhfuil ceadaithe sa bhád?
  • Cén dá ainmhí nach bhfuil snámh acu, dar leis an scéalaí?

Ceapadóireacht

Cuimhnigh ar phiseoga agus ar thraidisiúin a bhaineann le ceann de na roghanna thíos agus pléigh iad le do pháirtí ranga.

Agus tú ag obair le do pháirtí ranga, roghnaigh piseog nó traidisiún amháin a thaitníonn leat agus cum scéal gairid agus an nós sin mar phríomhcheacht ann.

 

Abhaile

Bileog Oibre

Amhrán


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.