Mír a Dó | An AimsirCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Aimsir

Is Eolaí Mé (Mír a Dó)

Trascríbhinn

– Níl smacht ag aon duine againn ar an aimsir, ní féidir linn aon rud a dhéanamh ach súil ghéar a choinneáil ar réamhaisnéis na haimsire agus a bheith ullamh. Is iomaí proifisiún atá ag brath go mór ar an aimsir: iascairí, feirimeoirí, díoltóirí uachtar reoite agus an criú teilifíse – an bhfuil sibh ceart go leor, ’leaids?

– Caithfidh siad a bheith réidh le haghaidh ’chuile chineál aimsire, bhuel cuid eile thar an gcuid eile. Tá mé anseo i gColáiste Náisúnta Mara na hÉireann i gCorcaigh, áit a bhfuil smacht acu ar an aimsir is cosúil! Is anseo a chuirtear traenáil ar fáil do mhairnéalaigh agus daoine eile a bhíonn ag obair ar an bhfharraige, ionas go mbeidh siad réidh le déileáil le ’chuile chineál aimsire!

– Isteach linn!

– Inniu tá mé chun deis iontach a bheith agam, tá mé chun ’chuile staid den aimsir a mhothú.  Chas mé le John atá ag obair anseo agus thug sé cúnamh dom an trealamh uilig a réiteach.

– Tá sé riachtanach go mbeadh traenáil den chineál seo faighte ag criú mhuirí roimh dhul amach ar an bhfarraige chun cinntiú go bhfuil siad in ann déileáil le drochaimsir.

– Anois, tá mise le triail a bhaint as dul ar rafta i rith stoirme.

– Ní raibh ’s’agam céard a bhí amach romham….

– Ar dtús, chuir siad na tonnta beaga ar siúl… Níor chuir siad seo isteach ná amach orm.

– Ach ansin, d’ardaigh siad cumhacht an mheaisín gaoithe.

– U, ó, meaisín na báistí!

– Theastaigh uaim éalú as an mbád seo!

– Ó, bhí mo bholg trína chéile. Díreach nuair a cheap mé nach bhféadfadh rudaí fáil níos measa!

– Stop, lig amach mé! Tá a dhóthain agam! An bhfuil aon duine ansin?

– Tá a fhios agam go mbíonn an aimsir an-athraitheach anseo in Éirinn ach níor shamhlaigh mé riamh go bhfeicfinn sampla chomh leathan in aon lá amháin…bhí mé ar bharr na dtonnta, i stoirm, sa mbáisteach, le splancanna tintrí ag bualadh… Caithfidh mé dul amach sa ngrian!

A: Gach cineál aimsire

Bí ag labhairt le do pháirtí ranga faoi na rudaí a dhéanann tú le dul i ngleic le cineálacha difriúla aimsire. Cuir tús leis na habairtí thíos, mar a bhaineann sé leat féin.

 • nuair a bhíonn sé ag cur báistí.
 • nuair a bhíonn sé ag cur sneachta.
 • nuair a bhíonn sé fuar.
 • nuair a bhíonn drochaimsir ann.
 • nuair a bhíonn an ghrian ag taitneamh.
 • nuair a bhíonn sé ag cue seaca.
 • nuair a bhímse ag tiomáint sa cheo.
 • nuair a bhíonn sé stoirmiúil.
 • nuair a bhíonn tintreach san aer.
 • nuair a bhíonn sé scamallach.
 • nuair a bhím i dtír the.
 • nuair a bhuaileann taom tobann báistí.
B: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • Céard é an séasúr is fearr leat?
 • An bhfuil mórán difríochta ann idir na séasúir in Éirinn, dar leat?
 • Céard é an rud is fearr leat a dhéanamh sa gheimhreadh?
 • Céard é an rud is fearr leat a dhéanamh sa samhradh?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.