Réamhobair | An LitríochtCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Litríocht

A: Intreoir

Léigh an sliocht agus ansin déan plé ar na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

Féile is ea Leabhra Feabhra a spreagann daoine le leabhair as Gaeilge a léamh agus a thabhairt mar bhronntanais dá chéile le linn mhí Feabhra gach bliain. Bunaíodh an feachtas neamhspleách seo in 2013. Tá tuilleadh eolais le fáil ach @LeabhraFeabhra a leanúint ar Twitter nó ar Facebook.

Le páirt a ghlacadh in Leabhra Feabhra, níl le déanamh ach leabhar Gaeilge a cheannach agus é a bhronnadh ar dhuine an 1 Feabhra, Lá Mór na Leabhar Gaeilge. Is é an 1 Feabhra Lá Fhéile Bríde agus bhunaigh Naomh Bríd teach screaptra ina cathair, is ann a rinneadh Leabhar Chill Dara. 

Molann lucht eagraithe na féile tiomnú a scríobh laistigh den leabhar a chuirfidh i gcuimhne go deo don té a fuair é gur chuimhnigh tú air nó uirthi an lá úd fadó; rud éigin ar nós ‘Leabhra Feabhra faoi mhaise duit!’ nó ‘Beannachtaí Fhéile na Leabhar ort!’ Roinntear grianghrafanna de na leabhair a cheannaítear agus a léitear ar Twitter agus ar Facebook leis an haischlib #leabhrafeabhra.

  • Ar léigh tú leabhar iomlán as Gaeilge riamh? Má léigh, cén leabhar nó cé na leabhair a bhí i gceist?
  • An mbeadh spéis agat páirt a ghlacadh san fheachtas Leabhra Feabhra?
  • Cén tionchar a bhíonn ag leithéid an fheachtais seo ar chúrsaí léitheoireachta?

B: Forbairt foclóra

[wonderplugin_audio id=”79″]
[wonderplugin_audio id=”80″]
[wonderplugin_audio id=”81″]
C: Líon na bearnaí

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.