Mír a hAon | An ScoilCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Scoil

Mír a hAon

Trascríbhinn

– Is scoil Ghaelach é Gairmscoil na bPiarsach. Tá os cionn ceithre scór daltaí (sic) ann, buachaillí agus cailíní ina measc.
– Mmm, scoil mhaith í, tá sí iontach! Faigheann muid uilig ar aghaidh an-mhaith le chéile, agus tá sí suite díreach os comhair Theach an Phiarsaigh thoir agus tá sé sin go hálainn, bheith in ann breathnú amach sa fhuinneog agus í sin a fheiceáil trasna an bhóthair uainn i gcónaí.
– Táim ag freastal ar Choláiste Eoin i, ar Bóthar (sic) Stigh Lorcáin. Tá Coláiste Íosagáin in aice láimhe freisin. Is dóigh liom go bhfuil thart ar míle (sic) dalta ar an gcampas iomlán.
– Táim ag freastal ar Choláiste (sic) Íosagáin i mBaile Átha Cliath. Roinneann muid campas le Coláiste Eoin, scoil na mbuachaillí.
– Is scoil lán-Ghaelach í Choláiste (sic) Íosagáin agus spreagtar an Ghaeilge go mór sa scoil seo.
– Bhuel, tá réimse ábhar éagsúil againn sa scoil seo idir ábhair teanga, ábhair praiticiúil (sic), agus an mata agus an eolaíocht.
– Gaeilge, Béarla, mata, Fraincis, bitheolaíocht, staidéar foirgníochta agus innealtóireacht.
– Déanann muid ábhair praiticiúil (sic) freisin ar nós tíos agus miotalóireacht, gnó, ríomhairí, líníocht, agus mar sin de.
– Eacnamíocht, fisic, Bitheolas, Fraincis agus mata fheidhmeach.
– Taitníonn an cheimic go mór liom toisc go bhfuil sé… Is ábhar réasúnta dúshlánach é, ach tá na trialacha thar a bheith taitneamhnach agus is ábhar an-suimiúil é.
– Mmm… Is maith liom an Ghaeilge mar gurb é an teanga líofa atá agamsa… mar tá mé líofa sa Ghaeilge agus ’sé a labhraíonn muid uilig sa mbaile lena chéile.
– Eh… Ní maith liom an Fraincis (sic) mar gheall tá an fuaimniú an-deacair. Bíonn foclaí [= focail] ann agus tá tú a cheapadh go bhfuil tú á rá i gceart ach níl!
– Eolaíocht – mar faighim an-trom é mar ábhar.
– Béarla, mar tá sé cineál leadránach – Shakespeare agus rudaí mar sin.
– Níl mórán tóir a’m ar an bhFraincis i ndáiríre mar nílim ag fáil… ní fhaighim bun ná barr air agus níl sé in ann fanacht i mo chloigeann!
– D’fhéadfaimis an adhmadóireacht, mar shampla, agus roinnt ábhar praiticiúil eile a chur ar fáil.

A: Freagair na ceisteanna

B: Ábhair scoile

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • Inis dom faoi na hábhair a dhéanann tú ar scoil.
 • Cén t-ábhar is fearr leat?
 • Cén t-ábhar nach maith leat agus cén fáth?
 • An gceapann tú go bhfuil dóthain ábhar sa scoil?
 • An ndearna tú an Idirbhliain? Cén fáth?
 • Cé na hábhair phraiticiúla atá ar fáil sa scoil?
 • An bhfuil aon ábhar ba mhaith leat a fheiceáil sa scoil amach anseo?
 • An bhfuair tú cúnamh acadúil lasmuigh den scoil riamh?
C: Obair bhaile

Déan plé ar na ceisteanna thíos le do ghrúpa.

 • An bhfaigheann tú go leor obair bhaile?
 • Cén saghas obair bhaile a thugtar, de ghnáth?
 • An gcuidíonn obair bhaile leis an bhfoghlaim, dar leat?

Anois, déan plé ar an ráiteas thíos le do ghrúpa agus breac síos liosta de na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an obair bhaile. Ansin, ullmhaigh liosta moltaí maidir leis an gcur chuige is fearr le dul i ngleic leis an ualach oibre. Déan cur i láthair gearr don ghrúpa ar na straitéisí foghlama is fearr le dul i ngleic le hobair bhaile.

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.