Mír a Trí | An ScoilCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Scoil

Mír a Trí

Trascríbhinn

Ceapaim go bhfuil éadach scoile an-tábhachtach i scoileanna, go háithrid [= go háirithe] i dtaobh aitheantais. Níor mhaith liom go mbeadh orainn ár gcuid éadaigh fhéin a chaitheamh mar scaití, cuid den am, tagann bulaíocht amach as sin.

– Ceapaim go bhfuil na héidí scoile, tá siad, a, úsáideach, mmm, níl ort smaoineamh faoi cad atá á chaitheamh agat ar maidin, agus tá an éide scoile atá againn, tá sé go breá – níl carbhat agus rudaí mar sin [le caitheamh]. Tá siad compordach.

– Measaim go bhfuil an-tábhacht ag baint leis an éide scoile mar tugann sé aitheantas don scoil ag ócáidí agus comórtais, agus go sábhalann sé am ar maidin, bíonn gach duine ar chomhchéim, agus cuireann sé stop le maistíneacht nó cómórtas idir na daltaí maidir le brandaí, na brandaí is costasaí a chaitheamh. Ach, mmm, is dócha go gcuireann sé iachall ar daltaí (sic) an phearsantacht atá acu a cheilt agus nach mbíonn siad in ann é a fhorbairt agus is dócha go mbíonn sé sin réasúnta tábhachtach agus iad ag fás aníos.

– Tá mé sásta go maith leis an lá scoile a bhíonns againn. Tosaíonn muid ag a naoi a chlog ar maidin agus críochnaíonn muid ag a fiche nóiméad chun a ceathair. San am sin, bíonn naoi rang againn gach lá.

– Tosaíonn an scoil ag a naoi a chlog agus críochnaíonn sé ag fiche chun a ceathair.

– Tosaíonn an lá scoile ag deich chun a naoi agus críochnaíonn sé ag a leathuair tar éis a trí. Ceapaim gur sé, thart ar sé uair go leith é sin.

– Tá mé sásta leis an gcóras oideachais sa tír seo ach i dtaobh an Teastais Shóisearaigh agus an Ardteist, bíonn go leor brú ar scoláirí staidéar a bheith déanta acu ar chuile shórt atá foghlamta acu le cúpla bliain anuas.

– Ceapaim go bhfuil sé i bhfad níos fearr ná mar in (sic) tíortha eile. Abair, sa Spáinn, déanann siad measúnú leanúnach, ach ní oibríonn sé go hiontach dóibh mar go mbíonn daoine ag tabhairt airgid do na múinteoirí, mar shampla, na tuismitheoirí go dtabharfaidh na múinteoirí marcanna maithe.

– Ceapaim go bhfuil córas oideachais maith ann mar is breá liom an chaoi a bhfuil an scrúdú macasamhail ann mar tugann sé deis duit fáil amach cén áit atá (sic) tú agus cén leibhéal atá tú in ann a dhéanamh.

– Sea, ceapaim go bhfuil sé ana-thábhachtach go bhfreastalaíonn daltaí ar scoil ar feadh na blianta (sic), ach ceapaim gur chóir go mbeadh sé níos praiticiúla sna blianta sin.

– Is sórt turas aibíochta é.

A: Freagair na ceisteanna

B: Rialacha na scoile

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • An bhfuil go leor rialacha sa scoil?
 • Céard a tharlaíonn do dhaltaí nuair a bhriseann siad rialacha na scoile?
 • Cén fáth a ndéanann daltaí caimiléireacht?
 • Cén chaoi a ndéanann siad caimiléireacht?
 • Ar chóir a bheith dian ar chaimiléirí, dar leat?
 • An caimiléireacht atá i gceist nuair a chóipeálann duine obair bhaile?
 • Céard a tharlaíonn muna ndéantar an obair bhaile?
 • An gcuireann do chuid tuismitheoirí béim láidir ar rialacha na scoile?
 • An gcuireann múinteoirí ar leith níos mó béime ar na rialacha sa scoil?
 • Céard a tharlaíonn i do scoilse muna gcaitheann tú an éide scoile?
 • An gceapann tú go bhfuil rialacha maidir le héide scoile ag teastáil?
C: An córas oideachais

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • Cén tábhacht a bhaineann le hardchaighdeán oideachais, dar leat?
 • An gceapann tú go bhfuil ardchaighdeán oideachais faighte agatsa go dtí seo?
 • Cén fhad atá an lá scoile agus an bhfuil tú sásta leis?
 • An gceapann tú gur chóir do gach duine óg freastal ar scoil ar feadh na bliana?
 • Céard a cheapann tú faoi scrúdú na hArdteistiméireachta?
 • An córas maith atá san Ardteist chun daltaí a mheas?
 • An gceapann tú go bhfuil ualach oibre rómhór ar dhaltaí?
 • Céard a cheapann tú faoin oideachas ar líne?
 • Cén t-athrú is mó atá ag teastáil sa chóras oideachais, dar leat?
 • Ar mhaith leat a bheith ag obair le cúrsaí oideachais amach anseo?

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.