Mír a hAon | Bia agus SláinteCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Bia agus Sláinte

Bia is Bóthar (Mír a hAon)

Trascríbhinn

– Beidh sé suimiúil, ar ndóigh, feiceáil caidé atá i ndán don cheantar seo, atá ina cheantar margaidh ón séú haois déag nuair a bunaíodh an príomh-mhargadh beithigh ach, ar ndóigh, is fá choinne an mhargaidh capall is fearr aithne atá ar Mhargadh na Feirme.

– Cóngarach chomh maith leis sin tá na margaí torthaí agus glasraí do Bhaile Átha Cliath in Saint Mary’s Abbey. Téann lucht bialann agus siopaí glasraí anseo achan mhaidin fá choinne a gcuid earraí. Nuair a bhí mise i mo chónaí anseo, thagainn anseo go rialta ag ceannach glasraí don bhialann a bhí agamsa. Agus cinnte is í gné amháin don tsaol anseo sa chathair nár athraigh riamh. Agus ’sé an áit is fearr go fóill fá choinne na nglasraí is úire agus is saoire.

– Agus ’sé an dóigh is fearr chun na tomataí [= trátaí] móra seo a ithe ná salann, piobar agus ola maith olóige a chur orthu, agus ina dhiaidh sin iad a chur san oigheann. Chun is go mbeidh na cainneainn bheaga [= cainneanna beaga] seo cócaráilte go foirfe níl de dhíth orthu ach iad a chur le stoc sicín is fíon geal ar feadh cúpla bomaite.

– Agus is maith an rud é an stoc céanna is fíon geal chun an leitís seo a chócaráil chomh maith. Agus anois, tá sé in am dom an fheoil a ullmhú.

A: Freagair na ceisteanna

B: Miasanna náisiúnta

C: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Ar bhlais tú na cineálacha bia thuas cheana? An dtaitníonn siad leat?
  • An bhfuil bia ar bith ann nach dtaitníonn leat?
  • An mbaineann tú taitneamh as bia nua a thriail?
  • Dá mbeifeá i do chónaí thar lear, cé na cineálacha bia a d’aireofá uait ón tír seo?
D: Seanfhocail

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.