Mír a Dó | Cúrsaí CreidimhCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Creidimh

Meon na mBan (Mír a Dó)

Trascríbhinn

 

Cé chomh tábhachtach is atá an creideamh?

I ndáiríre, is dóigh liom go bhfuil siopadóireacht agus rudaí cosúil leis an X-factor i bhfad níos tábhachtaí i saol daoine ná creideamh anois.

Nuair atá páistí ag daoine, imríonn sé sin an-tionchar ar dhaoine, agus nuair atá siad ag iarraidh clann  a thógáil, go mbíonn siad i bhfad níos buartha go mbeidh an creideamh ag páistí s’acu féin.

Ceapaimse féin go bhfuil athrú ag teacht ar an scéal, go bhfuil sé ag fáil níos tábhachtaí arís. 

An rud atá suimiúil faoi chúrsaí creidimh ná go bhfuil muid chomh gnóthach ag rith timpeall na háite leis an saol gnóthach seo atá againn ach fós tá gach duine ag lorg rud éigin eile.

Déarfainn go ginearálta go mbíonn muid róghnóthach sa lá atá inniu ann ag iarraidh dul ar aghaidh lenár saol féin.

 Tá daoine i bhfad rógnóthach  agus nuair atá an saol go maith ní smaoiníonn siad ar chreideamh.

Tá muidne ag fáil níos sine agus níos sine agus ag féachaint ar saol (sic) ar an taobh eile, cinnte go mbíonn sé an-tábhachtach ag an bpointe sin.

A: Freagair na ceisteanna

B: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An ndéanann tú freastal ar scoil eaglasta nó shainchreidmheach?
  • Céard iad na buntáistí a bhaineann le scoil eaglasta nó shainchreidmheach?
  • Céard iad na buntáistí a bhaineann le scoil ilchreidmheach nó neamh-shainchreidmheach?
  • Ar cheart go múinfí reiligiún ar scoil?

*sainchreidmheach = denominational

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.