Mír a Trí | Cúrsaí CreidimhCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Creidimh

Meon na mBan (Mír a Trí)

Trascríbhinn

 

An ndéanann tú machnamh?

Cinnte, tá buntáistí le fáil ó mhachnamh a dhéanamh, leat fhéin, agus am a ghlacadh amach…

Agus tá sé tábhachtach chomh maith cúpla nóiméad a thógáil amach as an saol agus féachaint timpeall ort féin. 

Ní dhéanaimse machnamh ar chor ar bith, ní bhímse ciúin sách fada le machnamh a dhéanamh. Mmm, tá mé ró-flighty!

Nuair atá tú i do leaba féin, nó sula dtiteann tú i do chodladh, machnamh a dhéanamh, agussin rud cineál difriúil.

Ceapaim, dá mba rud é do ndéanfainn é go mbeadh i bhfad níos lú struis i mo shaol!

Níl aon rud níos deise ná a bheith istigh i seomra le blaincéad mór timpeall ort agus an bhean seo ag caint agus ceol aoibhinn a bheith sa chúlra. 

Creideann Deirdre go bhfuil ról lárnach ag Amma, an ceannaire spioradálta Hindúch, ina saol. 

An tionchar atá ag Amma ormsa b’fhéidir ná, em, na smaointe  b’fhéidir a bheith rud beag níos foighdeach le daoine, a bheith ag smaointiú… ní orm féin ar fad. Rud beag… Caitheann muid barraíocht ama b’fhéidir ag smaointiú orainn féin. Smaointiú ar dhaoine eile atá míbhuntasach. 

Sílim gur creideamh ionat féin atá iontach tábhachtach i dtús báire, agus muna mbíonn creidmheáil agat ionat féin… 

Tá níos mó dóchais  agam ar (sic) rudaí atá a dul a tharlú i mo shaol, níl an oiread imní orm. Agus, ba ghnáth liom dearcadh gruama go leor a bheith agam roimhe seo…

A: Freagair na ceisteanna

B: Suirbhé

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

Cé acu de na focail seo a dhéanann cur síos ortsa?

 • Is duine cráifeach mé
 • Is duine réasúnta cráifeach mé
 • Is agnóisí mé
 • Is aindiadach mé
 • Níl spéis ar bith agam i gcúrsaí creidimh

An bhfuil an creideamh céanna agatsa leis na baill eile i do theaghlach?

 • Níl

An nglacann tú páirtí in imeachtaí a bhaineann le cúrsaí creidimh?

 • Déanaim freastal ar ranganna reiligiúin ag an scoil
 • Déanaim freastal ar ranganna reiligiúin lasmuigh den scoil
 • Déanaim freastal ar ranganna OSSP ag an scoil
 • Déanaim freastal ar an aifreann
 • Ní dhéanaim freastal ar rud ar bith a bhaineann le cúrsaí creidimh

An gcreideann tú go bhfuil baint ag reiligiún le cúrsaí eitice?

 • Creidim
 • Ní Chreidim
 • Cén fáth? ____________________________

An gcreideann tú in aon cheann de na rudaí seo?

 • saol tar éis an bháis
 • Dia
 • déithe
 • athionchollú*
 • taibhsí
 • athionchollú = reincarnation

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.