Mír a Dó | Cúrsaí IdirnáisiúntaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Idirnáisiúnta

Cúrsaí Idirnáisiúnta (Mír a Dó)

Trascríbhinn

Táim anso  lasmuigh de champa teifeach Opatovac ar thaobh na Cróite den teorainn idir an tír seo agus an tSeirb [= an tSeirbia]. Inné bhí an campa so lán go béal – ceithre mhíle duine.

– Glanadh amach é i rith an lae, tugadh na daoine ar bhusanna agus ansan ar thraenacha go teorainn na hUngáire. Ach cheana fhéin, tá breis agus dhá mhíle go leith duine breise tagtha isteach anso i gcaitheamh na hoíche. Táid ag teacht ar bhusanna fé láthair agus, eh, á bpróiseáil sara  rachaidh siad isteach sa champa féin. Tá fadhbanna ag teorainn na Seirbe; tá na bóithre ansan dúnta ag rialtas na Cróite – tá sé ina chnámh spairne idir iad féin agus rialtas na Seirbe.

– Tá fonn ar an gCróit go ndéanfadh an tSeirb iarracht níos fearr teifigh a sheoladh ó thuaidh i dtreo theorainn na hUngáire, rud a bhainfeadh an brú díobh féin. ’Séard atá mar pholasaí ag rialtas na Cróite ná na teifigh a choimeád ag an dteorainn  nó go dtí go mbíonn spás ar fáil istigh sa champa so. Tagann siad ansan ina rabhartaigh. Ach, mar gheall air seo, tá brú mór ag teacht ar thaobh na Seirbe. Tá na mílte agus na mílte teifeach, a deirtear linn, ag bailiú ansan. Níl aon chead ag an bpobal isteach ansan ná níl aon chead ag na meáin ann. Ach deirtear linn go bhfuil an scéal ag dul in olcas ann.

A: Freagair na ceisteanna

B: Ag caint faoi theifigh

Ceangal na smaointe thíos le habairtí a dhéanamh astu.

 • teifigh / cogadh
 • rialtas / éirí amach
 • ionsaí / ar líne
 • leigheas / vacsaíniú
 • caiteachas / géarchéim
 • maláire / riachtanach
C: An campa teifeach

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • Céard é an sainmhíniú ar an bhfocal ‘teifeach’?
 • Cén bhrí a bhí le teifigh sna blianta atá caite?
 • Céard is brí le ‘campa teifeach’?
 • Céard atá ar eolas agat faoin gcaoi a gcaitear le teifigh in Éirinn?
 • An bhfuil mórán teifeach in Éirinn?
 • Cé na cearta atá ag teifigh?
 • An bhfuil daoine claonta in aghaidh na dteifeach?
 • Cé na deacrachtaí a bhíonn ag teifigh, dar leat?
 • An bhfuil buntáistí ann do thíortha a ghlacann le teifigh?

 

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.