Mír a Dó | Cúrsaí TionsclaíochtaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Tionsclaíochta

Croí an Cheantair (Mír a Dó)

Trascríbhinn

– Ní raibh stailc oifigiúil riamh ann. Bhí mórán stopannaí agus, eh, stailceanna go neamhoifigiúil, gairid a ndóthain. Níor lean aon bhriseadh oibre go, go… Lá nó dhó nó mar sin an ceann is mó a raibh (sic) riamh ann mar bhí na téarmaí go maith ann.

– Le pá a haon a ponc a cúig milliún ag dul isteach sa ngeilleagar áitiúil gach seachtain, bhí tionchar ollmhór ag Ford Chorcaí ar gheilleagar na cathrach. Cé go raibh fios maith ag na hoibrithe cé chomh tábhachtach is a bhí a gcuid oibre don chathair bhí siad coinnithe gnóthach ag tógáil carranna.

– Thóg sé ceithre lá chun, eh, carr a dhéanamh ón lá…go dtí an críochnú agus é ag gabháil an bóthar.

– Bhíomar ag déanamh cúig charr san uair agus nuair a bhíomar gnóthach, seacht, ocht, naoi… suas go deich gcarr san uair. In America, bheadh carr críochnaithe acu gach dá nóiméad agus bhíomarna ag déanamh deich gcarr san uair!

– Abraimís  sna caogaidí sa tír seo dá mbeifeá a dhul le haghaidh post nó jab i gcomhlacht, b’fhéidir gurb é an chéad cheist, d’fhéachfaidís ar an sloinne, agus “Oh right, Ó Murchú – an,,,an bhfuil tusa gaolmhar le Seán Ó Murchú?” Agus déarfá, “Ó, b’shin m’athair,” agus “Oh, right, tá aithne againn…” agus do thógfaí isteach thú, So, d’oibrigh sé don dá thaobh. Bhí saghas béime ann mar chlann go raibh, cé go raibh úinéirí ann agus oibrithe, go rabhadar mar chuid den rud iomlán ar fad, an dá thaobh, mar a déarfá.

– Ó aimsir Henry Ford i leith, spreag an chomhlacht (sic) imeachtaí sóisialta i measc na n-oibrithe agus sa phobal, agus le cois, chuir Ford Cork go mór le saol sóisialta agus cultúrtha na cathrach.

– Bhí cumann dramaíochta i gcomhair ‘Tops of the Town againn mar a bhí ag mórán daoine ar fud na tíre agus bhí an-fun againn ar fad.

A: Freagair na ceisteanna

B: Plé ranga

Cuimhnigh ar na nithe thíos agus ar na hathruithe a bhaineann leo sa tréimhse.

  • Conas atá athrú tagtha ar an déantúsaíocht le céad bliain anuas?
  • Cén t-athrú atá tagtha ar an gcaoi a mbaintear úsáid as ábhair (mar shampla, plaisteach)?
  • Cén chaoi a bhfuil athrú tagtha ar ról daoine sa phróiseas déantúsaíochta le céad bliain anuas?
  • Cé na mórdhifríochtaí atá idir carranna 1917 agus carranna 2017?
  • Cén fáth a ndearnadh na hathruithe seo, dar leat?
  • Cad a cheapann tusa de charranna uathoibreacha?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.