Mír a hAon | Cúrsaí TionsclaíochtaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Tionsclaíochta

Croí an Cheantair (Mír a hAon)

Trascríbhinn

– Is dócha go raibh, eh, leideanna ann dos na hoibrithe i gcoitinne go raibh rudaí ag éirí deacair don mhonarcha, ar feadh b’fhéidir, dhá bhliain roimh an dúnadh.

– I gcomparáid le hollmhonarchain na Breataine agus na Mór-Roinne, bhí Ford Cork teoranta i dtaobh déantúsaíochta de, agus dá bharr seo, nuair a chuaigh Éirinn [sic] isteach sa gComhphobal Eacnamaíoch Eorpach bhí Ford Cork faoi mhíbhuntáiste. Go dtí sin, ba é leas Ford Cork na taraifí rialtais a bhí ar earraí iomportáilte, ach nuair a cuireadh deireadh leo sin, bhí ar an monarchan (sic) seasamh ar a dhá chois féin agus dul in iomaíocht le carranna eachtrannacha.

– Ghlac muid leis go mbeadh saorthrádáil in earraí déantúsaíochta ach ní dóigh liom gur tuigeadh cé chomh mór is a bheadh an bánú tionsclaíochta san.

– Ní rabhadar in ann seasamh, is dóigh liom, in aghaidh na hiomaíochta le carrannaí níos saoire a bhí ag teacht isteach.

– Ba é an praghas a bhí ann, mmm, dhul isteach sa Chomh-mhargadh leis na buannaí eile a bhí leis an gComh-mhargadh.

– Bhí sé chomh brónach ag fágáil an factory an lá sin. Bhí beagnach… mo saol (sic) agus m’athair ag obair san otharlann (sic) sin.

A: Freagair na ceisteanna

B: Pleanáil ghnó

Tá géarchéim eacnamaíochta sa tír. Ullmhaigh plean gnó do chomhlacht carranna (bhur rogha féin!) le do ghúpa agus sibh ag díriú ar níos mó díolacháin a ghiniúint. Líon isteach an greille thíos.

Príomhtháirgí Moltaí chun na príomhtháirgí a dhéanamh níos mealltaí
Coincheap do tháirge nua Ráiteas faoin gcaoi a bhfuil do chuid carranna níos fearr ná cinn na n-iomaitheoirí
C: Straitéis margaíochta

Croch na ráitis ar na ballaí agus iarr aischothú ó na daoine eile sa rang.

Féach ar a gcuid pleananna agus tabhair moltaí.
Déan cur i láthair ar do phlean leasaithe don rang.

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.