Mír a hAon | Fadhbanna an Duine ÓigCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Fadhbanna an Duine Óig

Fadhbanna an Duine Óig (Mír a hAon)

Trascríbhinn

– Is dóigh liom gurb é an fhadhb is mó ná an meabhairshláinte (sic). Go háirithe le déanaí, tá sé ag teacht chun cinn. Ní féidir le daoine atá sa chéad bliain, sa dara bliain, sa tríú bliain… ní féidir leo labhairt le, a… comhairleoirí ná, a… múinteoirí ná aon rud, agus dá bharr tá an-strus orthu agus tá siad ag féinghortú agus ag féinmharú. Tá an ráta féinmharú (sic) tar éis ardú freisin.

– Tá go leor brú ann pointí maithe a fháil agus tá an brú sin freisin (ag) piocadh cén cúrsa atá tú ag iarraidh… bíonn ort piocadh amach as cúpla céad cúrsa! Tá sé é an-deacair é a phionnáil síos go dtí ceann amháin. 

– An bhainistíocht ama ar scoil! Bíonn sé deacair cothromaíocht a fháil idir an saol scoile agus an saol sóisialta.

– Bíonn brú ag teacht ó ’chuile áit, ó na meáin shóisialta chun cuma dhifriúil a chur ort féin, ó thuismitheoirí chun marcanna maithe a bhaint amach… agus ó bainisteoirí (sic) peile nó iomána…

– Bulaíocht, ceapaim go bhfuil sé sin an-dona agus gur féidir leis dochar a dhéanamh do dhaoine is don fhéinmhuinín a bhíonns ag daoine.

An brú le haghaidh drugaí agus alcóil…

B’fhéidir go sóisialta is iad na fadhbanna ná na grúpaí cairde a chruthaítear… go háirithe i measc na gcailíní nuair a thosaíonn siad ar an meánscoil – b’fhéidir nach bhfuil sé mar an gcéanna leis na buachaillí. Bíonn an-chuid cúlchainte (ann) agus tá baol ann go bhfágtar daoine ar lár.

– An piarbhrú. Feiceann daoine a gcairde ag déanamh rudaí cosúil le b’fhéidir ag ól faoi aois nó ag déanamh rudaí mar sin agus mothaíonn siad go gcaithfidh siad é a dhéanamh freisin mar go bhfuil a gcairde á dhéanamh.

A: Freagair na ceisteanna

B: Líon na bearnaí

C: Plé ranga

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Cén chabhair a fhaigheann déagóirí ar scoil maidir le heolas a fháil faoi dhrugaí?
  • Cén fáth a nglacann daoine óga drugaí?
  • Céard iad na drugaí is coitianta i measc an aosa óig?
  • An bhfuil mí-úsáid á baint as drugaí i gcúrsaí spóirt? Conas?
  • An bhfuil fadhb le drugaí san áit a bhfuil cónaí ortsa?
    Cén saghas tacaíochta a chuirtear ar fáil d’andúiligh?
  • An bhfuil straitéis ag an Rialtas le dul i ngleic le fadhb na ndrugaí?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.