Mír a Dó | Rás na bPointíCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Rás na bPointí

Rás na bPointí (Mír a Dó)

Trascríbhinn

Sílim nach bhfuil an córas tríú leibhéal in Éirinn cothrom i dtaobh deiseanna iontrála mar gheall bíonn go leor ag brath ar na pointí is b’fhéidir i dtaobh cúrsaí áirid [= áirithe] go mbeadh an-suim ag duine ann ach nach ngeobhadar na pointí ceart le haghaidh é.

– Ní cúrsa é a freastalaíonn (sic) ar dhaoine a bhfuil (sic) in áiteanna nach bhfuil na deiseanna agus nach bhfuil na háiseanna céanna acu.

– Ceapaim féin go bhfuil siad cothrom, muna ngeobhaidís isteach sa gcoláiste… tá tú in ann dul, triail dhul isteach i gcoláiste eile.

– Níl mé céad fán gcéad cinnte fós cén cúrsa ba mhaith liom a dhéanamh. Tá suim agam dlí a dhéanamh agus theastódh thart ar cheithre chéad caoga pointe le haghaidh é sin (sic).

– Tá mé ag súil le dlí a dhéanamh i gCorcaigh, agus tá cúig chéad pointe ag teastáil uaidh. Is sílim fhéin gurb é sin an oiread pointí ach mar gheall go bhfuil an oiread daoine ag iarraidh an cúrsa sin a dhéanamh tá na pointí ard.

– An cúrsa atá mé ag iarraidh tabhairt faoi ná múinteoir eacnamaíocht baile agus tá sé ceithre chéad… tá sé ceithre chéad, ceathracha a cúig pointe.

– An cúrsa ba mhaith liom féin tabhairt faoi ná cuntasaíocht. Tá fíorshuim agam sa mata agus sna figiúirí, agus tá thart ar cheithre chéad nó chúig chéad pointe ag teastáil le fáil isteach sa chúrsa sin.

– Níl mé cinnte go fóill ach tá, tá mé ag dul i dtreo, na hailtireachta. Tá, theastaíonn (sic) uaim é a dhéanamh i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus tá (sic) thart ar cúig  chéad fiche pointe air anuraidh, so tá súil agam é sin a bhaint amach.

– An cúrsa atá mé féin ag iarraidh ná múinteoir bunscoile mar, agus theastaíonn (sic) ceithre chéad seasca pointe uaidh an cúrsa (sic).

– Nílim róchinnte faoi láthair na huaire céard a dhéanfaidh mé sa choláiste ach tá mé ag iarraidh freastal ar Choláiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath. Is dócha gur mhaith liom b’fhéidir an eolaíocht nó an tráchtáil idirnáisiúnta a dhéanamh. Nílim róchinnte!

– Tá mé ag breathnú b’fhéidir ar síceolaíocht (sic) ach níl mé cinnte fós! Tá sé thart ar cheithre chéad pointe le haghaidh é sin (sic).

A: Freagair na ceisteanna

B: Mo rogha cúrsa tríú leibhéal

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Cén cúrsa a bhfuil tú féin ag iarraidh tabhairt faoi? Cé mhéad pointe a bheidh i gceist?
  • Cén fáth ar roghnaigh tú an cúrsa sin?
  • An bhfuil tionchar ag do chuid tuismitheoirí ar do rogha cúrsa?
  • Cá háit ar mhaith leat  dul ar an ollscoil nó ar chúrsa traenála?
  • Ar mhaith leat bliain shaor a thógáil amach ón gcóras oideachais sula dtéann tú ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile? Cén fáth?
C: I gceann deich mbliana…

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Céard ba mhaith leat a bheith ar siúl agat i gceann deich mbliana?
  • Cén post ba mhaith leat a bheith agat? Cén fáth?
  • Céard a bheidh le déanamh agat chun post mar sin a fháil? An dteastaíonn traenáil ar leith nó céim?
  • An gceapann tú go mbeidh an post céanna agat ón am a thosaíonn tú ag obair go dtí go dtéann tú ar scor?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.