Mír a hAon | Rás na bPointíCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Rás na bPointí

Rás na bPointí (Mír a hAon)

Trascríbhinn

Ní dóigh liom go bhfuil. Ceapaim… Is mian le gach duine a rá go bhfuil, go bhfuil siad faoi níos mó bhrú (sic) ná mar a bhí a thuistí (sic) nó daoine eile ach bhí an Ardteist anseo le blianta anuas agus … tá an brú céanna (ann).

– Measaim go bhfuil níos mó brú ar dhéagóirí na linne seo maidir lena [= leis na] hábhair acadúla agus jab acadúil a fháil mar caithfidh tú céim sa gcoláiste a bhaint amach le post maith a fháil, agus caithfidh tú post maith a fháil le bheith rathúil.

– Tá go leor brú acadúil ar ghasúir na linne seo mar níl meas ar bith ar an obair lena [= leis na] lámha níos mó, ag obair leis an bhfarraige, nó brící, nó rud ar bith den nádúr sin.

– I mo thuairim, tá níos mó brú orthu ar scoil. Mar gheall… tá sé níos coitianta anois dhul ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal agus tá ort pointí níos mó a bhaint amach ná a bhíodh cheana.

– Sílim go bhfuil sé réasúnta cothrom; tá, tá nasc láidir idir obair chrua agus cúrsa a bhaint amach.

– Tuigim go gcaithfidh tú, go bhfuil na pointí níos airde do dochtúirí (sic) agus do bhanaltaí agus chuile rud… agus innealtóirí… mar gurb iad na postannaí is airde atá ann. Tuigim é sin, ach ní thuigim cén fáth go gcaithfidh tú a bheith cliste go hacadúil le bheith i do dhochtúir.

– Ní shílim go bhfuil an córas pointí in Éirinn féaráilte, mar gheall, em, tá níos mó pointí ann le haghaidh an Ardleibhéil ach ní thugtar aon aird ar an dream a bhíonns ag déanamh an Ghnáthleibhéil.

– Ní dóigh liom go bhfuil sé cothrom mar is féidir na hábhair éasca a roghnú chun pointí arda a fháil agus chomh maith leis sin, is cineál cluiche meabhrúcháin é an Ardteist.

– Tá an córas pointí in Éirinn cothrom ach tá míbhuntáiste ag baint leis. Dá mbeadh duine éicnt ag iarraidh an cúrsa a fháil agus bheadh duine éicint eile ann nach mbeadh an oiread suim acu sa gcúrsa, théadh sé uilig síos ansin go dtí cúrsaí pointí.

A: Freagair na ceisteanna

B: Aidiachtaí


C: Ag labhairt faoi bhrú acadúil

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An bhfuil níos mó brú go hacadúil ar dhéagóirí na linne seo, dar leat?
  • An bhfuil níos mó brú ar dhaoine óga anois marcanna maithe a fháil ná mar a bhí?
  • An bhfuil an córas pointí atá againn in Éirinn cóir agus cothrom?
  • Cé acu is fearr, measúnú leanúnach nó scrúduithe deireadh bliana?
  • An ndearna tú an Idirbhliain? Cé na buntáistí agus míbhuntáistí atá ag an Idirbhliain?
D: Ag dul i ngleic le brú

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An mbíonn tusa faoi bhrú mar gheall ar scrúduithe?
  • Cé mhéad ábhar ar fad atá á ndéanamh agat?
  • Cén chaoi a dtéann tú i ngleic leis an mbrú sin?
  • Céard a chuireann is mó brú ort, scrúduithe cainte nó scrúduithe scríofa?

Breac síos liosta moltaí le dul i ngleic le brú agus strus acadúil agus déan comparáid idir do liostasa agus liostaí na ndaoine eile i do rang. An bhfuil na straitéisí céanna agaibh?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.