Mír a Trí | Rás na bPointíCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Rás na bPointí

Rás na bPointí (Mír a Trí)

Trascríbhinn

Is cuma cé chomh hard is atá na pointí, más é mian do chroí a bheith i do bhanaltra, i do mhúinteoir, i d’innealtóir, cibé rud é, cuir é sin ar bharr an liosta. Muna mbaineann tú na pointí amach, cén dochar! Beidh rogha a dó nó a trí nó a ceathair (agat).

– Tá an próiseas druidte i láthair na huaire; beidh sé ar oscailt arís ar an gcúigiú Bealtaine, so má tá duine ar bith buartha agus má tá sé ag teacht idir iad agus codladh na hoíche, thig leo dul isteach ar an gcúigiú Bealtaine, athrú intinne a dhéanamh ag an bpointe sin, agus tá suas go dtí an chéad lá Iúil acu leis sin a dhéanamh.

– Tá cúrsaí sna healaíona agus sna heolaíochtaí… tá éileamh, éileamh mór ar na cúrsaí sin. Agus, is dócha, cúrsaí múinteoireachta agus banaltrachta, de réir mar a thuigim, tá, tá éileamh láidir ar na cúrsaí sin.

– B’fhéidir i gcás rudaí cosúil leis an innealtóireacht nó rudaí a bhaineann leis an tionscal tógála, níl siad sin tagtha ar ais chomh láidir is a bhí go fóill – is dócha i ndiaidh an (sic) tubaiste, nó an cliseadh, i gcúrsaí eacnamaíochta.

– Tá an luach atá ar na pointí athraithe beagáinín freisin, mar sin, idir nócha agus céad faigheann tú céad pointe, ach ansin idir ochtó agus nócha faigheann tú ochtó a hocht, agus ansin idir seachtó agus ochtó, faigheann tú seachtó a seacht, agus seasca a sé agus caoga a sé.

– Tá réasúnaíocht taobh thiar de sin agus go bunúsach an rud a tharlódh nuair a bhíodh idir caoga, caoga a cúig, seasca, seasca a cúig, chríochnódh daoine ar líon na bpointí céanna; mar shampla, don mhúinteoireacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Is minic gur ceithre céad seasca a cúig pointe a bhíodh ag teastáil ó dhaltaí le fáil isteach ar an gcúrsa múinteoireachta, bunoideachas. Agus, d’fhéadfadh sé tarlúint go mbeadh seasca duine a chur isteach ar an gcúrsa ar na pointí céanna, ceithre chéad seasca a cúig, agus arís ag brath ar líon na n-áiteanna b’fhéidir nach mbeadh muidne in ann ach fiche den dream sin a thógáil. So, bheadh, bheadh tú a rá, bheadh tú a cur tairiscint amach [chuig] fiche duine randamach ag an bpointe sin.

– An difríocht atá ann anois, le céad agus ochtó a hocht agus seachtó a seacht agus, mar sin de, ní bheidh an oiread céanna ag críochnú ar líon na bpointí céanna, so, b’fhéidir go mbeidh daoine ar cheithre chéad seasca a seacht, ceithre chéad seasca a hocht, ceithre chéad seasca a naoi. Mar sin, beidh sé níos éasca deighilt a dhéanamh idir dhaoine (sic) agus ó thaobh an, cineál, an scorphointe sin.

– Nuair atá na bandaí níos leithne, abair, idir H2 agus H1, tá sé níos fusa, is dócha, ar lucht ceartúcháin na scrúduithe agus lucht meastóireachta, …beidh sé níos fusa an cineál an scarúint agus an idirdhealú (sic) sin. Agus, tá mé ag ceapadh go ndéanfaidh sé laghdú ar líon na ndaltaí a bheas ag déanamh, b’fhéidir, athchomharc nó ag lorg go ndéanfaí athbhreithniú ar na marcanna a fuair siad.

A: Freagair na ceisteanna

B: An Lár-Oifig Iontrála (CAO)

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Céard iad na buntáistí agus na míbhuntáistí atá ag baint leis an gcóras iontrála don tríú leibhéal?
  • An bhfuil córas oideachais tríú leibhéal na hÉireann cóir ó thaobh deiseanna iontrála?
  • An bhfreastalaíonn an córas go maith ar gach éinne? Cén fáth?
C: An todhchaí

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An féidir le daoine ocht mbliana déag d’aois fios ceart a bheith acu faoin bpost ceart dóibh?
  • Cad iad na rudaí a bhfuil tú ag súil leo sa saol atá amach romhat?
  • An gceapann tú go bhfuil teangacha tábhachtach sa lá atá inniu ann?
  • Ar mhaith leat a bheith ag obair thar lear lá éigin? Cén fáth?
  • Dá mbeifeá i gceannas ar an gcóras oideachais in Éirinn, céard a dhéanfá chun cúrsaí a fheabhsú do dhaltaí agus do mhúinteoirí?

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.