Ábhar Gearr-Fhoirm | Traenáil & Forbairt | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Traenáil & Forbairt

MION SRAITHEANNA GEARR-FHOIRM á lorg do MOLSCÉAL agus BLOC

Cuireann TG4 fáilte roimh smaointe le h-aghaidh mion-sraitheanna Gearr-fhoirm a bheadh oiriúnach do árdáin Molscéal (Croí Lucht Féachana) nó do BLOC (lucht féachana 18-34 bliana).

Tá muid ag lorg smaointe oiriúnach do na h-árdáin sóisialta, a rachfaidh i gcionn ar na pobail féachana atá ag BLOC nó Molscéal; agus a spreagfadh an pobal féachana len iad a roinnt lena gcairde.

Cé na Cineálacha Scéalta atá ag Teastáil?

 • MOLSCÉAL

  Is ar an gcroí lucht féachana, iad siúd arb í an Ghaeilge a ngnáth-theanga labhartha atá acu, atá scéalta Molscéal dírithe.
  Cuirfear fáilte go h-áirithe roimh Mion-sraitheanna le taispeáint ar árdáin shóisialta Molscéal, ins na réimsí seo: –

  • Scéalta Grinn: sraith barúil, greannmhar, nádúrtha a chuirfidh fonn gáire ar Ghaeil!
  • Scéalta Siamsaíochta Comhaimseartha a bhaineann le téamaí nó gné éigin de shaol na Gaeilge.
  • Sraith Díospóireachta nó Cainte: sraith a chuirfidh fonn cainte ar dhaoine, nó a spreagfaidh tuairimíocht, faoi ábhar atá i mbéal an phobail ach nach bhfuil á chlúdach in áiteanna eile.

  Tuilleadh eolais: Deirdre Ní Choistín

 • BLOC

  Tá BLOC dírithe ar lucht féachana 18 – 34 bliain.
  Scéalta físiúla atá uainn, a thugann léargas ar shaol agus ar shainspéiseanna an aoisghrúpa seo.
  Cuirfidh BLOC fáilte go h-áirithe roimh mion sraitheanna ins na réimsí seo

  • Ábhar a chuirfidh ag gáire muid: Scéalta comhaimseartha, éadtrom, greannmhar, a bheidh inroinnte ar na meáin shóisialta.
  • Ábhar a chuirfidh ag machnamh muid: Scéalta sóisialta, a lasann solas ar ábhar ar suim leis an lucht féachana agus a chuireann ag smaoineamh ar mhalairt tuairime iad.
  • Scéalta a chuireann glúin óg in aithne dúinn – ‘Blocadóirí’ – deis glórtha agus tallann nua a thabhairt chun cinn agus a gcuid tuairimí, sainspéiseanna nó paisean a roinnt linn.

  Tuilleadh eolais: Caroline Ní Dhubhchoin

Scéalta Aonair

Cuireann BLOC agus MOLSCÉAL fáilte freisin roimh scéalta aonair ó Scéalaithe Físe freisin.
Maraon leis na mion sraitheanna thuas, fáiltítear roimh iarratais aonair ó dhaoine atá ábalta scéalta a chruthú agus a chur in eagar, trí úsáid a bhaint as fóin phóca, lena bhfoilsiú ar ardáin shóisialta TG4, Molscéal agus BLOC. Íocfaimid as aon scéal atá oiriúnach agus a fhoilsímid ar na hardáin shóisialta atá againn. Má tá tacaíocht ag teastáil uait chun scileanna MOJO a fhoghlaim, déan teagmháil linn.

  
SONRAÍ NA MION SRAITHEANNA

Faid:

 • 6 x 3’00” ar fhaid (le craoladh ar YouTube nó Facebook)
 • 10 x 1’30” – (le craoladh ar Insta nó Twitter nó eile)
 • Faid eile – glacfar le moltaí eile maidir le faid / líon mír ab fhearr a oirfeadh don smaoineamh / ardán.

Buiséad:

 • Beidh an buiséad ag braith ar an chineál ábhar, ach beidh idir €5,000 – €6,000 in aghaidh na sraithe i gceist.

Formaid:

 • HD 16:9 Caighdeán Craolta

Árdáin:

 • Craolfar an ábhar ar árdáin Soisialta TG4 (m/sh Bloc nó Molscéal nó Eile). Ar na príomh árdáin in úsáid faoi láthair, tá Seinnteoir TG4, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Tá Bloc ag craoladh ar Twitch freisin.
 • D’fhéadfaí go gcraolfaí an ábhar a cruthaítear freisin ar an Teilifís mar ábhar bolscaireachta nó tacaíochta do na h-árdáin Shóisialta.

Iarratais:
Má ta suim agat iarratas a dhéanamh, seol iarratas chugainn le:

 • Cur síos aon leathanach ar do thogra
 • Cur síos ar cén lucht féachana ar a bhfuil sé dírithe, agus cén fáth go meallfaidh sé an lucht féachana sin.
 • Briseadh síos ar an bhuiséad.
 • Físeán samplach / garbh don stíl a bheadh i gceist leis an sraith.

Is í an 17 Bealtaine an sprioc dáta d’iarratais.
Beidh súil againn cruinnithe coimisiúnaithe a eagrú in lár Mhí Bealtaine.

Eolas:
Le breis eolais a fháil, déan teagmháil le:

Fógraíocht